Formularz zwrotu

[thb_gap height=”35″]
  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.dorotakaminska.pl/sklep/formularz-zwrotu/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 

Formularz zwrotu do pobrania tutaj.

 

Szczegółowe zasady zwrotów i gwarancji oraz rękojmi określa Regulamin.

[thb_gap height=”35″]